Pro čištění vzduchu od polutantů, automobilových zplodin, zápachů, s účinkem zabraňujícím růstu mikroorganismů, plísní a virů, rovněž tak antigrafiti účinkem

 

nabízíme

 

2 druhy nátěrů (popis a vlastnosti viz níže):

1. SUSPENZE FUNKČNÍHO NÁTĚRU - FNÒ  -  typ 1

2. FUNKČNÍ NÁTĚR - FNÒ -  typ 2

 

Produkty je možné objednat jako takové nebo včetně aplikace na požadované povrchy certifikovanou firmou.

 

Kontakty: tel: 605 968 823, fax: 227203604, iva.rendlova@centrum.cz

 

 

SUSPENZE FUNKČNÍHO NÁTĚRU - FNÒ  -  typ 1

 

POPIS VÝROBKU:

Suspenze pro vytvoření svrchní minerální bezrozpouštědlové nátěrové aktivní fotokatalytické ochranné vrstvy na bázi fotokatalytického oxidu titaničitého redukující koncentraci organických a anorganických polutantů ve vzduchu a zároveň chránící ošetřený povrch proti mikroorganizmům. Vrstva se aktivuje denním světlem.

 

POUŽITÍ:

Suspenze se používá jako povrchová úprava (nátěr) vhodný jako ochrana betonových a keramických ploch.  Vrstva pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku. Zároveň redukuje koncentraci virů, baktérií a plísní a omezuje růst lišejníků a dalších organizmů erodujících beton. Funkce vrstvy prodlužuje dobu mezi čistícími cykly povrchu. Vrstva je aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

 

Interiér:

Pozn. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit cirkulací vzduchu a intenzitou aktivujícího světla.

 

GARÁŽE, SKLEPY, BUNKRY- čištění vzduchu od polutantů, automobilových zplodin a zápachů.

 

VHODNÉ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU –snížené riziko epidemií                                    

 

Exteriér:

 

BETONOVÉ BUDOVY A STŘEŠNÍ KRYTINY - snižuje rychlost  zašpinění, výskyt lišejníků a mechů. Aktivně likviduje většínu polutantů organického původu a automobilových zplodin.

 

BETONOVÉ BARIÉRY OKOLO SILNIC - likviduje zplodiny, snižuje rychlost  zašpinění, výskyt lišejníků a mechů a erozi betonu.

 

BETONOVÉ PLOTY A DLAŽBA - snižuje rychlost zašpinění, výskyt lišejníků a mechů.

 

 

 

 

SLOŽENÍ:

Vodná suspenze povrchově neupraveného oxidu titaničitého (ultrajemné titanové běloby), oxidu zinečnatého a anorganických aditiv. 70-150g pevných látek na jeden litr.

Hotový nátěr neobsahuje žádné organické sloučeníny ani látky uvedené na seznamu škodlivých látek.

Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

 

FUNKCE A VZHLED OCHRANNÉHO NÁTĚRU:

Ultrajemné fotokatalytické oxidy titaničitý a zinečnatý zajišťují funkci nátěru i v minimálním množství. Optimální tloušťka vrstvy je 0,5-5mikronů. Vytvořená vrstva je průhledná, s bílým odstínem.

 

ZPŮSOB NANÁŠENÍ:

 

Stříkáním jednou až pětkrát k dosažení potřebného efektu-nejlepší způsob pro nové preventivní nátěry.

 

Nanášení štětcem v jedné až třech vrstvách je velmi vhodné pro hlubší difuzi aktivních oxidů  a k ošetření ploch, které mohou být například zasaženy plísní.

 

Nanášení válečkem v jedné až třech vrstvách je vhodné prakticky pro všechny plochy. Stejnoměrné nanášení vyžaduje určitou zručnost.

 

 • Dobře zakryjte všechny plochy, které nebudou ošetřovány FN-1 vrstvou.
 • Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nánosy.
 • Nenanášet za deště.
 • Minimální teplota nanášeného podkladu, ovzduší a nátěru je +5°C.
 • Pro správnou funkci vrstva potřebuje 24 hodin zrání za sucha.
 • Pro lepší účinek doporučujeme plochy před nanesením vrstvy důkladně očistit.

 

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu. Použitá technologie musí odpovídat konkrétním podmínkám, stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

 

Povrch nátěru má limitovanou voduvzdornost a otěruvzdornost, avšak při správném použití nanočástice aktivních oxidů penetrují do porézní struktury betonu a zároveň je vázán ve vrstvě anorganických pojiv vytvořené z přidaných aditiv. Ještě ostrůvkovitá vrstvička o síle pouhých 200 nanometrů je schopna zajistit fotokatalytickou funkci zhruba z padesáti procent, což zaručuje mnohaletý fotokatalytický efekt této povrchové úpravy betonu i ve venkovním prostředí. Nanesená vrstva je mrazuvzdorná.

 

 • Přídržnost k betonu stanovená podle ČSN EN 1542:2000 = 2,98 MPa

 

Ředění:

Voda podle potřeby. Pro preventivní nátěr nových ploch lze ředit až 5x. Pro ošetření starých kontaminovaných ploch doporučujeme neředit.

 

Typická Spotřeba:

50 - 150 ml/m2  (1litr = 10m2 = 3 vrstvy)

 

Čištění nářadí:

Vodou - co nejdříve po použití.

 

Balení:

Plastové kontejnery 1, 3 a 5 litrů

 

Skladování:

Minimálně 5 let v chladu v neotevřeném originálním balení. Před použitím je nutné směs důkladně promíchat nebo protřepat.

 

 

 

FUNKČNÍ NÁTĚR - FNÒ -  typ 2

 

 

POPIS VÝROBKU:

Suspenze pro vytvoření svrchní minerální bezrozpouštědlové nátěrové aktivní fotokatalytické vrstvy na bázi oxidu titaničitého zabezpečující funkci čištění vzduchu, redukci mikroorganismů a do určité miry i krycí funkci.

 

POUŽITÍ:

Výrobek se používá jako sanitární fotoaktivní nátěr vhodný pro všechny běžné typy omítek, zděných či sádrokartónových podkladů, nátěrů v interiéru i exteriéru budov.  Vrstva pomocí fotokatalytického oxidačního efektu čistí vzduch od organických škodlivin, včetně redukce virů a baktérií. Tato vlastnost zároveň odstraňuje zápachy z místnosti. Nátěr bílou barvu. Vrstva je aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

Upozornění: Dostatek světla je nutný pro funkci vrstvy

 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ:

 

Interiér:

Optimální plocha pro funkci ochranného nátěru v interiéru je strop. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit intenzitou aktivujícího osvětlení a cirkulací vzduchu např. pomocí stropního světla s větrákem apod.

 

FIRMY, ŠKOLY A ÚŘADY- snížené riziko nákazy, menší nemocnost, odstranění zápachů

NEMOCNICE, ORDINACE, LABORATOŘE ochrana pacientů a personálu, čistý vzduch

DOMÁCNOSTčisté, příjemné prostředí bez zápachů

ALERGICI, ASTMATICI – prevence a případná pomoc při dýchacích obtížích (závisí na typu potíží)

BARY A RESTAURACE likviduje cigaretový kouř, čistí vzduch

 

VHODNÉ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU –snížené riziko epidemií                                    

 

Exteriér:

 

Ošetření fasádních nátěrů a zdí - snižuje špinitelnost, výskyt lišejníků a mechů. Aktivně likviduje většinu zplodin a čistí vzduch po celou dobu existence nátěru. Slouží jako mezivrstva proti graffiti a umožňuje jejich snazší odstranění.

 

SLOŽENÍ:

Vodná suspenze povrchově neupraveného oxidu titaničitého (ultrajemné titanové běloby) a anorganických pojiv. 100-200g pevných látek na jeden litr.

 

Nátěr neobsahuje žádné organické sloučeniny ani látky uvedené na seznamu škodlivých látek.

 

VYDATNOST A VZHLED OCHRANNÉHO NÁTĚRU:

Pro optimální zabezpečení funkce nátěru je vhodná tloušťka vrstvy 0,5-10 mikronů (3 vrstvy).

Základní odstín-bílá. Vhodný pro bílé a pastelové podklady. Mění vzhled podkladů natřených sytými barvami.

 

Otěruvzdornost nátěru dle DIN EN 13300: 5

 

Přídržnost k podkladu podle ČSN 73 2577: 3,1 Mpa

 

Paropropustnost: Třída V1 (vysoká)

 

Nátěr není omyvatelný.

 

NANÁŠENÍ:

 

-Nátěr se nejlépe nanáší stříkáním v jedné až pěti vrstvách k dosažení pololesklého nebo matového vzhledu.

 

-Nanášení štětcem v jedné až třech vrstvách je vhodné pro malé plochy a k ošetření špatně dostupných ploch, které mohou být například zasaženy plísní.

 

-Nanášení válečkem v jedné až třech vrstvách je vhodné prakticky pro všechny plochy. Nižší krycí schopnost nátěru vyžaduje určitou zručnost při stejnoměrném nanášení.

 

 • Dobře zakryjte všechny plochy, které nebudou ošetřovány FN-2 vrstvou.
 • Vrstvu je nutné nechat uschnout mezi jednotlivými nánosy.
 • Nenanášet za deště.
 • Minimální teplota nanášeného podkladu, ovzduší a nátěru je +5°C.
 • Pro správnou funkci vrstva potřebuje 24 hodin zrání za sucha.
 • Nátěr lze nanést na starou barvu. Při silném poškození podkladového nátěru však doporučujeme plochy před nanesením FN-2 vrstvy  vyspravit a vymalovat.
 • Není vhodný k nanášení na podklad hlinkových barev (hrozí loupání celé vrstvy).

 

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu. Použitá technologie musí odpovídat konkrétním podmínkám, stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

 

 

 

Ředění: Voda podle potřeby

 

Typická Spotřeba: 50 - 150 ml/m2  (1 litr = 3 vrstvy = 10m2)

 

Čištění nářadí: Vodou - co nejdříve po použití

 

 

 

Balení:

Plastové láhve  1, 3 a 5 litrů

 

Skladování:

Minimálně 3 roky v chladu v neotevřeném originálním balení. Před použitím je nutné směs řádně promíchat nebo protřepat.

 

 

 

Vlastnosti exteriérových povrchů s aplikovanými funkčními nátěry:

 

VYTVOŘENÝ POVRCH MÁ KROMĚ ANTIGRAFITTI I DALŠÍ OCHRANNÉ VLASTNOSTI:

·        Dlouhodobě chrání betonové povrchy - zabraňuje jejich erozi

·        Brání růstu zelených řas a mikroorganismů

·        Vytváří samočisticí povrchy, na kterých se neusazuje špína a tak si dlouhodobě udržují čerstvý vzhled

·        Zpomaluje stárnutí povrchů betonu a fasád

·          Čistí vzduch od exhalací

·          Vysoká účinnost pro rozklad NOX  a dalších výfukových plynů

·        1m2 nátěru je schopen za rok zlikvidovat kilogramy škodlivých látek. Při uvažované ploše a koncentraci exhalací se jedná o více než 10000kg exhalací ročně

·        Vysoká přídržnost k povrchu

·         Mrazuvzdornost

·        Odolnost vůči slané vodě

·        Vysoká paropropustnost

·        Rozkládá a odstraňuje kouř a jiné pachy

·        Levný provoz – funkci spouští denní světlo

·          Snadná údržba

·          Výrazně zlepšuje životní prostředí